Η KAFEA TERRA ΣΤΗ “ΣΥΜΜΑΧΙΑ” ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Kafeaterra Η KAFEA TERRA στη “Συμμαχία” κατά της σπατάλης τροφίμων

Η KAFEA TERRA συμμετέχει στη “συμμαχία” για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα με επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Με την υπογραφή της Εθελοντικής Συμφωνίας Συνεργασίας ενώνει τις δυνάμεις της με άλλα συνεργαζόμενα μέρη, με σκοπό την ανάδειξη καλών πρακτικών και την υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου.

ΝΕΑ