ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Kafeaterra Προστασία αδέσποτων ζώων

Ανταποκριθήκαμε θετικά στις ανάγκες του Δήμου Παιανίας και προσφέραμε οικονομική στήριξη για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Η φροντίδα και η σωστή μεταχείριση των ζώων συντροφιάς απαιτεί την ευαισθητοποίηση όλων μας.

ΝΕΑ