ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Kafeaterra Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Στην KAFEA TERRA υποστηρίζουμε δράσεις που προάγουν το σεβασμό στο περιβάλλον. Σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας & το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων Παιανίας & Γλυκών Νερών ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκμάθησης.

Περισσότερα από 1.700 παιδιά είτε θα ξεναγηθούν στο πάρκο, είτε να συμμετέχουν στο προγράμματα “Zoo to the School”.

ΝΕΑ