ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ KAFEA TERRA

Kafeaterra Κυκλική οικονομία στην KAFEA TERRA

Η εταιρεία ενσωματώνει πρακτικές κυκλικής οικονομίας στον τομέα επεξεργασίας, εμπορίας, παρασκευής και κατανάλωσης καφέ και μεριμνά για την εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των κρίκων της αλυσίδας αξίας της.

Οι επιμέρους στόχοι συνοψίζονται στην ελαχιστοποίηση απόθεσης απορριμμάτων στα ΧΥΤΑ, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, μείωση κόστους λειτουργίας. Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ