ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Kafeaterra Εθελοντική δράση για το περιβάλλον

Εργαζόμενοι της KAFEA TERRA, συμμετείχαν εθελοντικά σε δράσεις καθαρισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας και κατάφεραν να συγκεντρώσουν συνολικά 1.535 λίτρα σκουπιδιών συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός μεγάλου στόχου για την Προστασία του Περιβάλλοντος που είχε τεθεί από την ομάδα του “Save Your Hood”.

ΝΕΑ