ΠΟΛΙΤΙΚΗ RAINFOREST ALLIANCE

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 27.05.2024

Η KAFEA TERRA, στα πλαίσια της εφαρμογής των απαιτήσεων του Rainforest Alliance-Supply Chain, σεβόμενη τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη, στοχεύοντας στην μείωση της φτώχειας, της ασφάλειας και διαθρεπτικής αξίας των τροφίμων, την ισότητα των φύλων, έχει συντάξει και ακολουθεί την πολιτική. Η πολιτική πρέπει να ακολουθείται και να υιοθετείται από όλους τους συνεργάτες που εμπλέκονται στην παραγωγής προϊόντων σύμφωνων με τις απαιτήσεις του RA.

Ως βάση για την τήρηση των ανωτέρω, η εταιρία συμμορφώνεται με τους παρακάτω οδηγούς:

 • • OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
 • • OECD Guidelines for Multinational Enterprises or UN Guiding Principles for Business and Human Rights
 • • OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

Στα πλαίσια αυτής η εταιρία δεσμεύεται για τα εξής:

 • • Διαρκή αναζήτηση κινδύνων/απειλών και ευκαιριών που μπορεί να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία της και στα παραγόμενα προϊόντα της, σε όλο το χρόνο της διάρκειας ζωής τους. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες/προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.
 • • Απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας καταγγελιών, εντός και εκτός εταιρίας, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να εφαρμοστούν διορθωτικές ενέργειες.
 • • Εξάλειψη φυλετικών διακρίσεων, ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσας, φύλου ή σεξουαλικών προτιμήσεων, θρησκευτικών και πολιτικών επιλογών, εντός και εκτός της εταιρίας, προωθώντας τον ρόλο των γυναικών μέσω της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης.
 • • Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργώντας κατάλληλες διαδικασίες για την προστασία τους, εντός και εκτός εταιρίας, βάσει των διεθνών κανονισμών και της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • • Προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων εντός και εκτός του οργανισμού, τηρώντας την σχετική νομοθεσίας για τα μισθολογικά θέματα, τα θέματα ωραρίου και αδειών, καθώς και στα θέματα μητρότητας.
 • • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας, συμμορφούμενη με τις νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • • Προστασία του περιβάλλοντος, με σεβασμό στο τοπικό οικοσύστημα, την ορθή διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, των υγρών και στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρίας και τις ορθές πρακτικές για τη μείωσή τους.
 • • Μείωση της σπατάλης των τροφίμων.
 • • Αποφυγή περιστατικών διαφθοράς/δωροδοκίας, της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας και την αποφυγή περιστατικών αθέμιτου ανταγωνισμού στις εμπορικές συναλλαγές.
 • • Υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας και πληροφορικής για τη λειτουργία της εταιρίας, επιλέγοντας συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την επίβλεψη και απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου Rainforest Alliance Chain of Custody.

Κύριο μέλημά τους είναι:

 • • η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού, όσον αφορά στις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου
 • • η ενθάρρυνση των ενδιαφερομένων μερών για διενέργεια καταγγελιών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα αναφερόμενα στην παρούσα πολιτική, καθώς και στην πολιτική υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Ο αντικειμενικός σκοπός της KAFEA TERRA είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας ασφαλή προϊόντα, σταθερής και υψηλής ποιότητας, συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις του Rainforest Alliance.

— Εκ του Διευθύνοντος Συμβούλου