ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.07.2024

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας και στις περιπτώσεις που επικοινωνούν οι χρήστες με εμάς είναι εμπιστευτικές και αξιολογούνται μόνο για λόγους που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ιστοσελίδας, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή της και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και χρηστικότητά της.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται κατόπιν επικοινωνίας των χρηστών με την ιστοσελίδα, η εταιρεία, κατόπιν εξασφάλισης της συναίνεσης των χρηστών, μπορεί να τα χρησιμοποιεί για πληροφόρηση τους σχετικά με προωθητικές ενέργειες και ενημερώσεις για τα προϊόντα της.

Κύρια προτεραιότητά μας είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ορθή τους χρήση. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η εταιρεία μας έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR ή ΓΚΠΔ) ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.

Οφείλουμε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας, να σας ενημερώνουμε που, πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, να σας δίνουμε τη δυνατότητα αλλαγής ή διαγραφής (όλων ή μέρους αυτών), καθώς και να σας ενημερώνουμε υπεύθυνα αν ποτέ κάτι συμβεί.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων αλλά και για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας μας ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά κάνοντας χρήση των παραπάνω στοιχείων ή στέλνοντας email στο dpo@kafeaterra.gr.

01 Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το kafeaterra.gr μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι το Όνομα, το Επώνυμο, το E-mail, η Ιδιότητα, η Περιοχή, τα Τηλέφωνα Επικοινωνίας και το Μήνυμα ενός επισκέπτη χρήστη ο οποίος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία.

02 Γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες

Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση των επισκεπτών-χρηστών σχετικά με προωθητικές ενέργειες ή/και προϊόντα της εταιρείας, για την πληροφόρηση και τη διαχείριση αιτημάτων δυνητικών ή υπαρχόντων συνεργατών,  καθώς επίσης και για να απαντηθούν ερωτήματα επισκεπτών-χρηστών πάνω σε προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρείας.

03 Τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες;

Αφού κατηγοριοποιηθούν τα αιτήματα ανάλογα με το είδος του μηνύματος, τα στοιχεία του επισκέπτη-χρήστη, διαμοιράζονται στα αντίστοιχα τμήματα ή στους συνεργάτες αντιπροσώπους της εταιρείας προκειμένου να διεκπεραιωθούν. Όλα τα παραπάνω δεδομένα καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε βάση που τηρεί η εταιρεία μας.

Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, μεταβιβαστούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).

04 Για πόσο καιρό κρατάμε τις πληροφορίες σας;

Οι πληροφορίες σας διατηρούνται για όσο συνεχίζετε να συναινείτε να λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο.

05 Τα δικαιωματά σας πάνω στις πληροφορίες σας;

Σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να μας ρωτήσετε ποιες πληροφορίες τηρούμε για εσάς και μπορείτε να μας ζητήσετε να τις διορθώσουμε αν είναι ανακριβείς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγραφούν ή να σας δώσουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που τηρούμε. Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα φορητότητας των πληροφοριών που σας αφορούν.

06 Δικαίωμα έκφρασης παραπόνου

Αν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

07 Γνωστοποίηση Ιδιωτικότητας Συλλογής Βιογραφικών

Σε περίπτωση που μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό ώστε να αξιολογήσουμε την πιθανότητα συνεργασίας μαζί σας για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται κενές θέσεις εργασίας και εφόσον συγκατατεθείτε, η KAFEA TERRA θα διατηρεί το βιογραφικό σας ώστε να σας ενημερώσει σε περίπτωση που προκύψουν στο μέλλον θέσεις εργασίας που ενδέχεται να ταιριάζουν με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά σας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, ιστορικό απασχόλησης, πληροφορίες εκπαίδευσης, προσωπικά ενδιαφέροντα και συστάσεις. Η KAFEA TERRA δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται απευθείας από εσάς, όταν στέλνετε εσείς οι ίδιοι το βιογραφικό σας στην KAFEA TERRA, μέσω της ιστοσελίδας της, με e-mail ή όταν το παραδίδετε στα γραφεία της. Συλλέγουμε επίσης βιογραφικά από εταιρείες εύρεσης προσωπικού.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ;

Διατηρούμε τα βιογραφικά σας μέχρι την κάλυψη της θέσης στην οποία αφορούν. Σε περίπτωση που μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για διάστημα 2 ετών μετά την κάλυψη της εν λόγω θέσης. Σε περίπτωση που προσληφθείτε στην εταιρεία μας, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας μέχρι την λήξη της μεταξύ μας σύμβασης και για 6 μήνες μετά από αυτή, εκτός αν υφίστανται νομικοί, φορολογικοί ή άλλοι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρησή του για μεγαλύτερο διάστημα και μέχρι την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιολογηθεί, κατόπιν της εκ μέρους σας εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την αποστολή του βιογραφικού σας, η πιθανότητα συνεργασίας σας με την Kafea Terra ή σε περίπτωση που συνάπτεται σύμβαση εργασίας μεταξύ μας, για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. Όταν συγκατατίθεστε στη διατήρηση του βιογραφικού σας προκειμένου να ενημερωθείτε για μελλοντικές θέσεις εργασίας, η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας mail στο dpo@kafeaterra.gr.