ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Kafeaterra Προϊοντική προσφορά

Στηρίζουμε φιλανθρωπικά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε τακτική βάση. Το 2020 χορηγήσαμε περίπου 37.000 κιλά προϊόντων σε ΜΚΟ και εργαζόμενους.

Πρόσφατα στηρίξαμε με τις οργανώσεις: Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Ρέτο Ελλάς, Praksis, Τράπεζα Τροφίμων, Μαζί για το Παιδί, και Κοινωνικά παντοπωλεία όλης της χώρας.

ΝΕΑ