ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRUE LEADERS 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ KAFEA TERRA

Kafeaterra ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRUE LEADERS 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ KAFEA TERRA

Η KAFEA TERRA, ήταν ανάμεσα στις 87 εταιρείες που βραβεύθηκαν ως “True Leaders” από το σύνολο των 80.000 επιχειρήσεων.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε τέσσερα μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα τους. Τα κριτήρια εξέταζαν τις επιδόσεις των εταιρειών στην κερδοφορία, τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό προσωπικού και το ICAP CRIF Score.

ΝΕΑ