ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRUE LEADERS ΓΙΑ ΤΗΝ KAFEA TERRA

Kafeaterra Διάκριση  TRUE LEADERS για την KAFEA TERRA

Η φετινή χρονιά κλείνει με τον καλύτερο τρόπο για μας στην KAFEA TERRA, καθώς λάβαμε την διάκριση“TRUE LEADERSστον φετινό θεσμό της ICAP CRIF ως μία από τις 77 εταιρείες, στο σύνολο των 30.000 εξεταζόμενων επιχειρήσεων που πληρούν αντικειμενικά κριτήρια, βάσει των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων τους, όπως η ισχυρή κερδοφορία σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό προσωπικού, η κορυφαία κατάταξη στον κλάδο και η υψηλή πιστοληπτική ικανότητα (ICAP CRIF Score).

ΝΕΑ