ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Kafeaterra-Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ KAFEA TERRA ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ.
Η ΓΡΑΠΤΗ ΜΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης -η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative, GRI)- αποτυπώνει την αξία που δημιουργούμε για τους ανθρώπους μας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, αλλά και ευρύτερα για την κοινωνία και το περιβάλλον όπου δραστηριοποιούμαστε.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης με όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας, ώστε μαζί να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ