ΟΜΑΔΑ

Kafeaterra-Ομάδα

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕ.

Απασχολούμε περισσότερους από 180 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προωθεί την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη κάθε μέλους της ομάδας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Kafeaterra-Ομάδα

ΕΝΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΑΣ.ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ